Trainingsaanbod junioren

Om te voldoen aan de behoeften van het gevarieerde aanbod van jeugdleden qua leeftijd en tenniskwaliteiten, bestaat het trainingsaanbod uit de volgende groepstrainingen:

  • Kennismakingstraining (proeftraining) en schooltennis
  • Tenniskids
  • Recreatieve (algemene) training
  • Selectietraining (selectie jeugdopleiding)
  • Training op selectieniveau

Indeling
De indeling van jeugdleden in één van deze trainingssoorten en vervolgens in één van de trainingsgroepen gebeurt door de trainer. Het streven hierbij is om kinderen van gelijk niveau en leeftijd bij elkaar te plaatsen.
Bij kinderen die nog enthousiast moeten worden, wordt ook gekeken of vriendjes of vriendinnetjes bij elkaar in de groep zitten. Blijkt na enige tijd dat de indeling niet helemaal strookt met de getoonde kwaliteiten, dan kan altijd een herindeling worden overwogen.

Kennismakingstraining (proeftraining) en schooltennis
Proeflessen
Een kind dat van plan is lid te worden van onze tennisverening kan één of twee proeflessen volgen. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Tenniskids
Aantal trainingsuren per week: 1
Én voor kinderen die graag 2x 1 uur per week deze training willen volgen, wordt door de trainer bezien of dat mogelijk is.
Doelgroep: kinderen tot 11 jaar.

Tenniskids is het lesprogramma van de KNLTB waarin kinderen van jongsaf op de juiste manier de techniek van het tennis aanleren en hoe tennisleraren wordt geleerd hoe ze kinderen van jongsaf aan op de juiste manier de techniek van het tennis aanleren en hoe ze enthousiast gemaakt worden zodat ze gaan houden van het spelletje.
Hierbij wordt van jongsaf fasegewijs gewerkt aan het verbeteren van het individuele spelniveau. Bij Tenniskids zijn de behoeften van jonge kinderen het belangrijkst. Talentvolle kinderen kunnen via Tenniskids doorstromen naar de selectie jeugdopleiding. Kinderen die recreatief willen blijven tennissen blijven in de recreatieve (algemene) opleiding.

Recreatieve (algemene) training
Aantal trainingsuren per week: 1
Én voor kinderen die graag 2x 1 uur per week deze training willen volgen, wordt door de trainer bezien of dat mogelijk is.
Doelgroep:jeugdleden van circa 10 tot 18 jaar

Het is goed om op deze plaats het verschil tussen een recreatieve (algemene) training en selectietraining te beschrijven. Simpelweg kun je trainingen indelen in een technisch deel en een tactisch deel.
Met technisch wordt bedoeld: hoe je het beste je slag kan maken, hoe je je racket vasthoudt, hoe je je zwaai moet maken, enz.
Met tactiek wordt bedoeld waar je naar toe moet slaan, waar je het beste kunt gaan staan en de uitleg waarom je dat het beste kunt doen. Dus meer aandacht voor het spel.
In de recreatieve training staat het technische deel meer centraal dan dan het tactische. Bij selectietraining is dit precies andersom. Bij selectietraining staat het spelen van wedstrijden centraal, natuurlijk wel met behoud van de techniek. De bedoeling hiervan is om de spelers(sters) meer spelinzicht te geven tijdens wedstrijden.
Ook de spelers(sters) die recreatieve training volgen, worden zoveel als mogelijk ingedeeld in passende teams, zowel qua leeftijd als speelsterkte.

Selectietraining (selectie jeugdopleiding)
Aantal trainingsuren per week: 3 (2x 1,5 uur)
Doelgroep:selectiespelers(sters)

Het doel van deze training is door extra aandacht en training de spelvreugde en het tennisniveau van de meest getalenteerde én gemotiveerde jeugdspelers(sters) op minimaal niveau 4 te brengen en hen klaar te stomen voor een overgang naar de seniorenselectie.
De jeugdselectie dient beschouwd te worden als een kweekvijver waaruit talent kan doorstromen naar de prestatieve teams in de landelijke competitie.
De jeugdselectie bestaat uit groepen, gebaseerd op leeftijd en speelsterkte. In deze groepen wordt gewerkt aan techniek, conditie, tactiek en mentaliteit.
Het trainingsprogramma voor de jeugdselectie beslaat een heel seizoen (van oktober tot oktober) en bestaat uit een winter- en zomerprogramma.

Training op selectieniveau
Doelgroep: getalenteerde jeugdspelers(sters):

  • die (voorlopig) niet in staat zijn om aan het hele programma van de selectietraining  deel te nemen
  • die maar één keer in de week kunnen trainen en dat op goed niveau willen (blijven)  doen.

Doel van dit trainingsaanbod is het behoud van betere jeugdspelers(sters) en de kans dat ze op een later tijdstip aan het volledige selectieprogramma gaan deelnemen.
Van deze spelers(sters) wordt verwacht dat ze competitiespelen en aan de clubkampioenschappen deelnemen.
Door de trainer wordt van geval tot geval bezien of betreffende jeugdspeler(ster) één keer 1,5 uur in de week met een selectiegroep kan meetrainen of voor plaatsing in een (hiervoor te vormen) trainingsgroep van passend niveau in aanmerking komt.