Lid worden van T.V. Packador

Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
Als jij of je kind wil stoppen met tennissen dient het lidmaatschap vóór 1 januari van het nieuwe lidmaatschapsjaar opgezegd te worden.

  • Het opzeggen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk via een brief of e-mail naar de ledenadministratie . Het lidmaatschap kan dus niet bij één van de trainers worden afgemeld.
  • Bij opzegging ná 1 januari wordt € 25 in rekening gebracht als vergoeding voor administratiekosten en betaalde bondsbijdrage.
  • Opzegging met restitutie van contributie, onder aftrek van € 25, wordt alleen geaccepteerd tot eind februari. Na 1 maart wordt bij opzegging geen contributie meer terugbetaald.

Contributie

  • De contributie wordt zo snel mogelijk na aanmelding automatisch geïncasseerd.
  • De contributie voor senioren is € 150,- per jaar. Voor junioren t/m 17 jaar is de contributie € 70,- per jaar en in het jaar dat men 18 wordt is dat € 150,- per jaar.
  • Studentenkorting (voor MBO/HBO/WO studenten): Op vertoon van studentenpas: 18 jaar t/m 24 jaar 25% korting op het lidmaatschap.

AVG

  • De privacyverklaring van TV-Packador is te vinden in het menu: Clubinfo ==> Packador en de AVG

Nog vragen?

Voor alle vragen met betrekking tot het lidmaatschap kun je contact opnemen met de ledenadministratie.

Mirjam van de Ven
Garsteweg 11
5712 ML Someren

E-mail     : [email protected]