Dienstenplanner

De reden dat we een dienstenplanner hebben is omdat we te weinig vrijwilligers binnen de club hebben om alles goed te kunnen regelen en alles goed te laten verlopen tijdens activiteiten. Het komt teveel op de schouders van een aantal mensen terecht, terwijl we toch allemaal lid zijn van dezelfde vereniging en dus daar ook wel iets voor mogen doen. 
We hebben daarom het volgende besloten:

 • Verplicht minimaal 2x per jaar een dienst draaien, voor ieder seniorenlid tot aan de pensioenleeftijd van 67 jaar. Jaarlijks zal worden bekeken of dit aangepast dient te worden.
 • Seniorleden die dit jaar de pensioenleeftijd van 67 jaar bereiken of reeds gepasseerd zijn mogen op vrijwillige basis zich aanmelden voor het draaien van één of meerdere diensten.
 • Een dienst duurt ongeveer 4 uur.
 • De maandag- en dinsdagavonden blijven ongewijzigd, vanwege geringe 
  baanbezetting op deze avonden. Hiervoor kan je jezelf dus niet inschrijven via de dienstenplanner. 
  Voor de woensdag- en donderdagavonden kan je een dienst inplannen via de dienstenplanner.
 • Op de vrijdagen is de kantine gesloten, tenzij er een activiteit gepland staat voor die dag.
 • Alle activiteiten (Clubkampioenschappen, klusdagen, Peelland Toernooi, Hussel toernooi, competities) zijn in de dienstenplanner ingevuld en daarop kan iedereen zelf een keuze maken om in te tekenen voor een dienst.
 • Diensten die gedaan kunnen worden zijn: Bardienst, keukendienst, tafelhulp bij activiteiten, klussen op de klusdagen, onderhoud park.
 • Afkopen is mogelijk voor € 50,00 per jaar. 
  Indien je de dienst af wilt kopen stuur dan voor 1 juni een mail naar onze 
  ledenadministratie, email [email protected]
  Het bedrag zal via een automatische incasso ingehouden worden. Bij geen reactie zullen we éénmalig een herinnering versturen, daarna zal de afkoopsom geïnd worden.
 • Tevens zoeken we nog leden, welke tegen een vergoeding eventueel de nog open plekken in de dienstenplanner in willen vullen. Hierbij gaat het alleen om bardiensten. Leden die dit willen kunnen zich ook aanmelden via de ledenadministratie. Voorwaarde is wel dat men sowieso 2 x een dienst gedraaid moet hebben, alvorens in aanmerking te komen voor een vergoeding van de extra diensten die je gedraaid hebt. De vergoeding hiervoor zal € 20,00 zijn per extra dienst.

Bardienst inplannen

Als je bent ingelogd in de ClubApp kun je via Club > Dienstenplanner zowel de open als de toegewezen diensten van jouw vereniging inzien. Door op een open dienst te klikken, krijg je de mogelijkheid om jezelf in te plannen voor de dienst.
Klik op deze link voor meer info.