Tennistraining

Inschrijven tennistraining

Aanmelden voor training
Hiervoor dient contact te worden opgenomen met de tennisleraar. Dit kan je doen door dit online aanmeldingsformulier volledig in te vullen.
Mocht je eerst nog meer informatie wensen, neem dan gerust contact op met onze trainer Frank de Leeuw, telefoon 06 31 76 37 53. 

Lidmaatschap verplicht voor tennistraining
Voor deelname aan de training dien je lid van tennisvereniging Packador te zijn. Het formulier waarmee je je als lid bij Packador kan aanmelden kan je vinden via deze link.

Trainingsmogelijkheden

Recreatieve training
Iedereen kan per week 1 algemene trainingen van 1 uur volgen.

Selectietraining
De trainer bepaalt wie voor selectietraining van 2 x 1,5 uur per week in aanmerking komt. Dit wordt schriftelijk aan de jeugdspeler en ouders medegedeeld. Voor de selectietraining hoeft niet te worden ingeschreven.

Training op selectieniveau
Voor een jeugdspeler met een goed spelniveau, die door persoonlijke omstandigheden maar één keer per week aan de training kan deelnemen, bestaat de mogelijkheid van een tennisles van 1,5 uur per week. Een verzoek hiervoor wordt door de trainer beoordeeld. De plaatsingsmogelijkheden zijn beperkt.

Proeftraining voor niet leden
Met goedvinden van de trainer kan ten hoogste twee keer op proef worden getraind. Daarna is lidmaatschap verplicht.

Kosten training

Het trainingsjaar, dat uit 36 weken bestaat, loopt van 1 oktober van het huidige jaar tot 1 oktober van het volgende jaar

  • training 1 maal 1 uur per week: 265,70 euro (36 lessen)
  • training 1 maal 1,5 uur per week: 398,50 euro (36 lessen)
  • training met jeugdplan 2 maal 1 uur per week: 398,50 euro (72 lessen)
  • selectietraining 2 maal 1,5 uur per week: 531,40 euro (72 lessen)
  • proeflessen (maximaal 2): gratis

Betaling lesgeld

Wanneer je bent ingedeeld in een groep en de training gestart is, ben je voor het eerste halfjaar het trainingsgeld verschuldigd. Hetzelfde geldt voor de gestarte trainingen in het tweede halfjaar.
Het lesgeld wordt via een af te geven eenmalige machtiging in twee keer automatisch geïnd.
Bij een latere start van de training dan 1 oktober wordt het alsdan verschuldigde lesgeld vastgesteld op basis van het aantal nog te volgen lessen.
Het is mogelijk om tussentijds te stoppen. Dit kan alleen voor het einde van het eerste halfjaar ( 1 april). Dit moet uiterlijk 4 weken daarvoor schriftelijk worden doorgegeven aan de trainer.

Noodzaak van training

Een kerntaak van onze vereniging is het opleiden van (jeugd)leden tot enthousiaste en gemotiveerde prestatiespelers(sters) of recreatiespelers(sters). Hiervoor is een kwalitatief aanbod van trainingsmogelijkheden, voor zowel jong als oud, onontbeerlijk, Tennis is immers een sport voor alle leeftijden.
Tennis is een technische sport. Zonder vaardigheid om een bal goed te slaan gaat de lol er snel af. Die vaardigheid wordt primair ontwikkeld door training en daarom neemt training in onze club een belangrijke plaats in.
Anders dan bij populaire teamsporten zoals voetbal en hockey, waarbij van jongs af aan een regelmatig patroon bestaat van training en het spelen van wedstrijden, zal de beginnende tennisjeugd eerst behoorlijk moeten trainen voordat het zin heeft wedstrijden op groot veld (een hele baan) te spelen.
Wordt er niet getraind, dan komt er geen regelmatig patroon en is de kans op afhaken groot. Voor jeugdleden is training extra belangrijk omdat ze naast het snel leggen van een goede technische basis, andere leeftijdsgenootjes leren kennen met wie ze wekelijks trainen.

Belangrijke uitgangspunten bij tennistraining zijn:

  • dat elk kind dat training wil, die moet kunnen krijgen
  • dat training zoveel mogelijk in groepen van gelijk niveau en leeftijd plaatsvindt
  • dat door trainers op gestructureerde en uniforme manier les wordt gegeven aan alle jeugdleden: prestatiespelers en recreatiespelers. De inhoud en de opbouw van de tennistraining is niet afhankelijk van de trainer die les geeft.
  • dat gestreefd wordt naar een stabiele trainingssituatie van een goed kwalitatief niveau.

Doelstelling 

Packador wil een vereniging zijn voor zowel recreatieve als prestatieve leden. Het merendeel de junioren speelt recreatief tennis.

Doelstelling recreatief
We willen jeugdleden van 6 tot en met 17 jaar het tennisspel bijbrengen in al zijn facetten: technisch, tactisch, fysiek, mentaal en sportief.
We willen ze faciliteiten bieden om op eigen niveau zo goed mogelijk te leren tennissen, en vooral plezier te hebben op en om de baan. Zoals vermeld speelt het merendeel van onze junioren tennis op recreatief niveau. Voor hen is een goed gestructureerde trainingsaanpak nodig voor het bereiken van een goed recreatief tennisniveau.

Doelstelling prestatief
Talentvolle spelers willen we specifieke aandacht geven zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot wedstrijdspelers met speelsterkte 4 of hoger, met als doel de hoogste zondagteams te voorzien van zogenaamde eigen kweek.

Samengevat is het doel: een leerzame en plezierige tennisopleiding voor alle leeftijden en op elk niveau en het bevorderen van prestatief en recreatief tennis.