Packador en de AVG

Ook Packador heeft zich te houden aan de AVG die 25 mei j.l. is ingegaan. Op de website is altijd de laatste versie van deze privacy verklaring te vinden. Deze staat onder het menu van het lidmaatschap of is direct via deze link op te vragen. Voor eventuele vragen en opmerkingen kan je een mail naar de voorzitter Hans Nooijen sturen. Het mailadres is voorzitter@packador.nl.