Algemene Ledenvergadering Packador 4 maart 2024

20 januari 2024


De algemene ledenvergadering staat gepland voor maandag 04 maart 2024 om 20.00 uur bij Packador.
De agenda met daarop de te behandelen onderwerpen, de notulen van vorig jaar en diverse andere documenten zijn op te vragen via deze link.
Wij als bestuur willen jullie graag laten zien waar we staan als Packador en wat onze plannen voor de komende tijd zijn en daar graag jullie mening ook over horen.
Kom daarom naar de jaarvergadering. 

Nieuwscategorieën