šŸŽ‰šŸ†Kampioenen voorjaarscompetitiešŸ…

Dit jaar zijn er 3 teams kampioen geworden. Packador is trots op jullie! Voor de teams die geen kampioen geworden zijn, is er in de najaarscompetitie de mogelijkheid om dit alsnog te proberen. Liever weer in het voorjaar meedoen? Oefening baart kunst.šŸ˜Š De volgende teams zijn onze kampioenen: Donderdagavond DD 17+ ... Meer

Update KNLTB clubapp

Let op: Miv dinsdag 11 juni is de KNLTB ClubApp alleen te gebruiken inden jij de ClubApp geĆ¼pdatet hebt (minimaal versie 1.8). We willen je daarom vragen om inĀ de App Store of Google Play Store van jouw telefoon na te kijken of jij de meest recente versieĀ al gedownloadĀ hebt.Ā Heb jij de KNLTB ClubApp nog niet op je ... Meer

Zomer Challenge

Wij hebben ons bij de KNLTB aangemeld voor de Zomer Challenge en dit artikel zal binnenkort verschijnen in ā€˜t Contact. Ook zullen we posters en flyers gaan verspreiden onder scholen, openbare gebouwen en sportgelegenheden.TV Packador biedt deze zomer tennis voor voetballers, hockeyers en andere teamspelers die een ... Meer

(V)Echtparentoernooi

Dit jaar hebben we ervoor gekozen om het (V)Echtparentoernooi op een zaterdagĀ  plaats te laten vinden en wel op zaterdag 29-06-2019. We willen dan om 15.00 uur beginnen, enkele rondes spelen, daarna een hapje eten en later nog een paar rondes spelen. We zullen deze dag afsluiten met nog enkele drankjes. We hopen dan ook ... Meer

Clubkampioenschappen

Van 17 t/m 23 juni 2019 zullen onze clubkampioenschappen gehouden worden. We hopen dat veel leden mee willen gaan strijden om de titel Clubkampioen 2019 in de diverse categorieĆ«n. Inschrijven kan via toernooi.nl en je kunt inschrijven tot en met woensdag 12 juni 2019. De kosten zijn ā‚¬ 5,00. Geef je op en stimuleer je ... Meer

Opbrengst Rabobank Clubkas Campagne

Packador heeft een bedrag van ā‚¬ 534,45 ontvangen tijdens de Rabobank Clubkas Campagne. In totaal werd er voor een bedrag van ā‚¬ 32.000,00 uitgekeerd door de Rabobank aan een 50-tal verenigingen binnen Someren-Dorp. Op Packador zijn 143 stemmen uitgebracht door de Leden van de Rabobank. Dit is een heel ... Meer

BBQ ter afsluiting van de voorjaarscompetitie op zaterdagmiddag 8 juni

We hebben veel teams die meedoen aan de voorjaarscompetitie. Het einde nadert en sommige teams hebben al iets gepland voor de laatste competitiedag. Het lijkt mij een leuk idee om op zaterdagmiddag 8 juni een BBQ te houden voor alle teams (senioren en jeugd). De competitie is dan voor iedereen net afgelopen en onder genot ... Meer

2-daags jeugdkamp en aansluitend het Mini-Maxi toernooi

Dit jaar organiseert de jeugdcommissie een 2-daags Jeugdkamp op zaterdag enĀ zondag 22/23 juni. Aansluitend isĀ op zondag 23 juniĀ het jaarlijks terugkerende Mini-Maxi toernooi. Het jeugdkamp begintĀ op zaterdag om 14:00 uurĀ en duurt t/m zondagmorgenĀ 11:00. Aansluitend begintĀ om 11:00Ā hetĀ Mini-Maxi toernooi. Opgeven ... Meer

Regio tennis voor de jeugd

Meer

Inschrijven najaarscompetitie 2019

De voorjaarscompetitie is nog in volle gang maar toch willen we jullie alvast wijzen op de najaarscompetitie welke start in september. Aangezien er momenteel nog volop gespeeld wordt, is dit de uitgelezen kans om je teamgenoten (en anderen) aan te sporen dit jaar ook (weer) mee te doen. Over het algemeen spelen minder ... Meer