Toestemming van de gemeente; Tennispark volgens de regels geopend. (ook voor dubbelen)

  • 12 mei 2020

Nav de door de regering afgekondigde versoepelende maatregelen
is het tennispark weer voor iedereen geopend.
Door de gemeente toestemming is hier ook toestemming voor
gegeven conform de in acht te nemen regels.
Klik hier voor deze regels.