Ledenvergadering TV Packador maandag 18-03-2019

 • 4 maart 2019

Ledenvergadering TV Packador maandag 18-03-2019 aanvang 20.00 uur.
De notulen van de vorige jaarvergadering kunnen opgevraagd worden via secretaris@packador.nl
Kandidaten voor een bestuursfunctie (oa. secretaris, penningmeester en trainingszaken) kunnen zich tot voor de jaarvergadering opgeven via secretaris@packador.nl

Agenda:

 1. Opening, algemene mededelingen en ingekomen stukken 
 2. Samenstelling bestuur
 3. Notulen vorig jaar
 4. Jaarverslagen commissies
 5. Financieel verslag en begroting
 6. Verslag kascommissie
 7. Huldiging jubilarissen
 8. Plannen en ontwikkelingen
 9. Voorstellen vanuit het bestuur
 • Rondvraag 
 1. Sluiting

 

Tijdens deze vergadering zullen o.a. de volgende zaken aan de orde komen:

 • bestuurswijziging
 • financieel resultaat 2018 en begroting 2019
 • uitslag enquête
 • investeringen in duurzaamheid: zonnepanelen en LED-verlichting
 • betalen met pin
 • aanpassen speeltijden vrij tennissen (voorstel voor vergadering)
 • aanpassen selectiebeleid jeugd (voorstel voor vergadering)
 • verplichting tot verrichten van een of meerdere diensten, hiervoor gaan we de dienstenplanner gebruiken
 • uitleg dienstenplanner via de KNLTB Club-app
 • nieuwe tennispassen in combinatie met openen toegangsdeur

Agenda en onderwerpen als PDF