JAARVERGADERING 2020 op maandag 05-10-2020 om 20.00 uur

 • 2 september 2020

De agenda ziet er als volgt uit:

 • Opening, algemene mededelingen en ingekomen stukken
 • Samenstelling bestuur
 • Notulen vorig jaar
 • Jaarverslagen commissies
 • Financieel verslag en begroting
 • Verslag kascommissie
 • Huldiging jubilarissen
 • Plannen en ontwikkelingen
 • Voorstellen vanuit het bestuur
 • Rondvraag
 • Sluiting

Onderwerpen welke hierbij aan bod zullen komen zijn o.a. :

 • Acties 2020 waar Packador aan mee doet / gaat doen
 • Opknappen kantine
 • Terugblik 2019
 • Evaluatie Dienstenplanner, Digitaal afhangsysteem, KNLTB Clubapp en LED-verlichting
 • Verlaging contributie 2021 ivm 2 maanden niet mogen tennissen in 2020 vanwege Covid-19 ?
 • Financieel verslag 2019 en budget 2020 aangepast n.a.v. Covid-19

De notulen van vorig jaar zijn in te zien via deze link.
Indien iemand zich wil aanmelden voor een bestuursfunctie kan deze persoon zich aanmelden tot aanvang van de vergadering via voorzitter@packador.nl
Voel je je betrokken bij de club en wil je meepraten over het te voeren beleid voor de toekomst, kom dan naar de ledenvergadering op maandag 05 oktober 2020 om 20.00 uur.
De locatie is afhankelijk van het aantal aanmeldingen voor de ledenvergadering.
Aan de hand van de aanmeldingen gaan we kijken of we het bij Packador kunnen houden of anders ergens anders in Someren.
Wil je de ledenvergadering bijwonen meld je dan aan door een mail te sturen naar secretaris@packador.nl. Doe dit uiterlijk 27-09-2020, dan kunnen wij daarna op zoek naar een geschikte locatie.