Algemene Ledenvergadering (ALV) Packador gaat niet door.

  • 20 november 2021

Helaas kunnen we de ALV niet door laten gaan op maandag 29 november vanwege de nieuwe Corona-richtlijnen, waarbij de kantine vanaf 20.00 uur gesloten moet zijn. Omdat het wettelijk een verplichting is om deze ALV jaarlijks te houden, zijn we aan het kijken naar een alternatief hiervoor. We komen er zo snel mogelijk op terug.
De agenda, notulen van de vorige vergadering en de onderwerpen die in deze vergadering aan bod komen zullen enkele weken voor de vergadering bekend gemaakt worden. Mochten er leden zijn die graag een bestuursfunctie willen vervullen, dan kunnen zij zich aanmelden tot de aanvang van de vergadering. Dit kan door een mail te sturen naar voorzitter@packador.nl