ğŸŽ‰ğŸ†Kampioenen voorjaarscompetitie🏅

  • 19 juni 2019

Dit jaar zijn er 3 teams kampioen geworden. Packador is trots op jullie! Voor de teams die geen kampioen geworden zijn, is er in de najaarscompetitie de mogelijkheid om dit alsnog te proberen. Liever weer in het voorjaar meedoen? Oefening baart kunst.😊

De volgende teams zijn onze kampioenen:

Donderdagavond DD 17+ kl 4 afd 8
Angelique Zeegers, Chantal Jacobs, Chantal vd Paal, Katja Vogels, Linda Vermeer en Vera Deenen


Vrijdagavond mix 35+ kl 4 afd 14
Anita Sonnemans, Antoon Sonnemans, Petra van Eijk, Petra vd Bosch, Piet van Lieshout en Twan vd Boomen


GD 11 t/m 17 kl 2 afd 20
Alessia Beerens, Jelle Henkes, Mees vd Elzen, Olivia Blanken en Roos vd Boomen